trešdiena, 2021. gada 23. jūnijs

Kol.1:12

Pateikdami Tam Tēvam, kas mūs ir darījis derīgus, līdz ar tiem svētiem mantību dabūt iekš gaismas.