ceturtdiena, 2021. gada 24. jūnijs

Lk.1:76-77

Zaharija sacīja: Tu, bērniņ, tapsi nosaukts tā Visuaugstākā pravietis; un tu Tam Kungam iesi priekšā, Viņa ceļus sataisīt, un Viņa ļaudīm dot pestīšanas atzīšanu uz grēku piedošanu.