piektdiena, 2021. gada 14. maijs

Ps.103:19

Tas Kungs ir stiprinājis savu godības krēslu debesīs, un viņa valstība valda pār visu.