ceturtdiena, 2021. gada 13. maijs

Ap.d.1:6-8

Tad nu tie, kas bija kopā nākuši, Jēzum vaicāja sacīdami: Kungs, vai tu šinī laikā atkal uzcelsi Izraēla valstību? Bet viņš uz tiem sacīja: jums nepieklājās zināt tos laikus jeb brīžus, ko Tas Tēvs savā paša varā nolicis. Bet jūs dabūsiet spēku, kad Tas Svētais Gars pār jums būs nācis, un būsiet mani liecinieki.