piektdiena, 2021. gada 14. maijs

Atkl.19:6-7

Alleluja! Jo Tas Kungs, tas visu valdītājs Dievs, ir valdību uzņēmis. Lai priecājamies un gavilējam un Viņam godu dodam.