pirmdiena, 2021. gada 17. maijs

1.Moz.39:23

Tas Kungs bija ar Jāzepu, un ko vien viņš darīja, tam Tas Kungs lika labi izdoties.