svētdiena, 2021. gada 16. maijs

2.Tes.2:16-17

Pats mūsu Kungs Jēzus Kristus un mūsu Dievs un Tēvs, kas mūs ir mīlējis un devis mūžīgu iepriecināšanu un labu cerību iekš žēlastības, Tas lai jūsu sirdis iepriecina un lai jūs stiprina iekš visāda laba vārda un darba.