pirmdiena, 2021. gada 17. maijs

1.Kor.3:6

Es esmu dēstījis, Apollus ir slacinājis; bet Dievs ir audzinājis.