trešdiena, 2020. gada 14. oktobris

Ap.d.10:34-35

Pēteris savu muti atdarījis sacīja: "Nu es tiešām atzīstu, ka Dievs cilvēka vaigu neuzlūko; bet no visām tautām, kas Viņu bīstas un taisnību dara, tas Viņam pieņēmīgs. "