trešdiena, 2020. gada 14. oktobris

Sal.māc.12:13

Bīsties Dievu un turi Viņa baušļus, jo tas pienākas visiem cilvēkiem.