ceturtdiena, 2020. gada 15. oktobris

Jer.25:5

Atgriežaties jel ikviens no sava niknā ceļa un no sava darba ļaunuma.