pirmdiena, 2020. gada 27. jūlijs

Sal.pam.2:6

Tas Kungs dod gudrību, no viņa mutes nāk atzīšana un saprašana.