pirmdiena, 2020. gada 27. jūlijs

Jēk.1:5

Ja kādam no jums gudrības trūkst, tas lai lūdzās no Dieva, kas visiem labprāt dod un nevienam nepārmet, - tad tā viņam taps dota.