svētdiena, 2020. gada 26. jūlijs

Mt.25:40

Patiesi, Es jums saku, ko jūs darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs Man esat darījuši.