svētdiena, 2020. gada 26. jūlijs

Sak.pam.14:31

Kas nabagu nospiež, pulgo viņa Radītāju; bet kas par sērdieni apžēlojās, tas godā Dievu.