svētdiena, 2020. gada 1. marts

Mk.5:34

Jēzus uz to sacīja: “Mana meita, tava ticība tev palīdzējusi. Ej ar mieru un paliec vesela no tavas kaites.”