pirmdiena, 2020. gada 2. marts

Ps.94:15

Pie taisnības jāgriežas tiesai, un tam piekritīs visi sirdsskaidrie.