svētdiena, 2020. gada 1. marts

Ps.118:21

Es tev pateicos, ka tā mani esi paklausījis un man bijis par Pestītāju.