svētdiena, 2020. gada 9. februāris

Ef.2:17

Nākdams Kristus Jēzus mieru pasludinājis.