pirmdiena, 2020. gada 10. februāris

1.Moz.24:40

Tas Kungs sūtīs Savu eņģeli ar tevi, un liks labi izdoties tavam ceļam.