svētdiena, 2020. gada 9. februāris

Ps.118:26

Slavēts lai ir, kas nāk Tā Kunga Vārdā.