pirmdiena, 2019. gada 23. septembris

1.Sam.2:4

Vareniem stops ir salauzts, un vājie ir apjozti ar stiprumu.