pirmdiena, 2019. gada 23. septembris

2.Kor.6:4, 7

Ikkatrā lietā mēs sevi pašus darām pieņēmīgus, it kā Dieva kalpi: iekš patiesības vārda, iekš Dieva spēka, caur taisnības bruņām pa labo un kreiso pusi.