svētdiena, 2019. gada 22. septembris

Mt.23:10

Viens ir jūsu mācītājs, Kristus.