trešdiena, 2019. gada 3. jūlijs

Mt.7:24

Ikvienu, kas šos Manus vārdus dzird un dara, to Es līdzināšu kādam gudram vīram, kas savu namu uztaisījis uz klints kalna.