ceturtdiena, 2019. gada 4. jūlijs

Ps.80:20

Ak Kungs, Dievs Cebaot, atgriez mūs, liec savam vaigam spīdēt, tad tapsim pestīti.