trešdiena, 2019. gada 3. jūlijs

Ps.90:12

Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka gudru sirdi dabūjam.