pirmdiena, 2019. gada 29. jūlijs

1.Sam.1:27

Tas Kungs man devis manu lūgumu, ko es no viņa esmu lūgusi.