pirmdiena, 2019. gada 29. jūlijs

Mt.7:7

Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsiet; klaudziniet, tad jums taps atvērts.