svētdiena, 2019. gada 28. jūlijs

Lk.10:39

Marija nosēdās pie Jēzus kājām un klausījās Jēzus vārdus.