pirmdiena, 2019. gada 3. jūnijs

Raudu dz.5:21

Kungs, atgriezi mūs pie tevis, tad atgriezīsimies, atjauno mūsu dienas, it kā vecos laikos.