pirmdiena, 2019. gada 3. jūnijs

Jņ.14:16-17

Es To Tēvu lūgšu, un Tas jums dos citu iepriecinātāju, lai tas pie jums paliek mūžīgi, To patiesības Garu.