svētdiena, 2019. gada 2. jūnijs

Jņ.15:16

Jūs Mani neesat izredzējuši, bet Es jūs esmu izredzējis un jūs iecēlis, ka jums būs noiet un augļus nest,