svētdiena, 2019. gada 2. jūnijs

Ps.100:3

Tas Kungs mūs ir darījis, un ne mēs paši, par saviem ļaudīm un par savas ganības avīm.