ceturtdiena, 2019. gada 20. jūnijs

Jes.46:4

Līdz pašam vecumam es būšu tas pats, kamēr jūs topat sirmi, es nesīšu. Es to esmu darījis, un es jūs uzņemšu, un es nesīšu un izglābšu.