trešdiena, 2019. gada 19. jūnijs

Gal.3:26

Jūs visnotaļ esat Dieva bērni caur to ticību iekš Kristus Jēzus.