trešdiena, 2019. gada 19. jūnijs

Ps.115:13

Viņš tos svētīs, kas To Kungu bīstas, ir mazus, ir lielus.