ceturtdiena, 2019. gada 20. jūnijs

1.Kor.1:9

Dievs ir uzticīgs, caur ko jūs esat aicināti pie Viņa Dēla Jēzus Kristus, mūsu Kunga, biedrības.