piektdiena, 2019. gada 21. jūnijs

Jer.30:19

Es tiem likšu vairumā iet un ne mazumā, un es tos pagodināšu, ka vairs nebūs nievājami.