piektdiena, 2019. gada 3. maijs

Ec.20:41-42

Es jūs no tām tautām izvedīšu un jūs sapulcināšu no tām valstīm, kur bijāt izkaisīti, un es caur jums pagodināšos priekš pagānu acīm. Un jūs samanīsiet, ka es esmu Tas Kungs, kad es jūs ievedīšu Izraēla zemē, tai zemē, par ko es savu roku esmu pacēlis, to dot jūsu tēviem.