piektdiena, 2019. gada 3. maijs

Mt.28:20

Tos mācīdami tEs esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam.