ceturtdiena, 2019. gada 2. maijs

Fil.2:3

Nedariet nenieka strīdēdamies vai lieku godu meklēdami, bet pazemīgi turēdami cits citu augstāku par sevi pašu.