svētdiena, 2019. gada 24. marts

Mt.8:14-15

Pētera namā nācis, Jēzus redzēja viņa sievas māti ar drudzi guļam. Un Tas satvēra viņas roku, tad drudzis no viņas atstājās, un viņa uzcēlusies tiem kalpoja.