svētdiena, 2019. gada 24. marts

Jes.38:14

Ak Kungs, man ir bail, izpestī mani!