pirmdiena, 2019. gada 25. marts

Ec.33:17

Tavu ļaužu bērni saka: Tā Kunga ceļš nav taisns! Bet viņu ceļš nav taisns.