pirmdiena, 2019. gada 25. marts

Jņ.14:15

Ja jūs Mani mīlat, tad turiet Manus baušļus.