pirmdiena, 2019. gada 7. janvāris

Jer.9:6

Redzi, es tos kausēšu un pārbaudīšu.