svētdiena, 2019. gada 6. janvāris

Tit.2:11-12

Dieva žēlastība, kas visiem cilvēkiem pestīšanu atnes, ir atspīdējusi un mūs pamāca, lai mēs bezdievību un pasaulīgas kārības aizliegdami, šķīsti un taisni un dievbijīgi dzīvojam šinī pasaulē.