pirmdiena, 2019. gada 7. janvāris

Jēk.1:12

Svētīgs ir tas vīrs, kas kārdināšanā pastāv, jo pārbaudīts viņš dabūs to dzīvības kroni, ko Tas Kungs ir solījis tiem, kas viņu mīļo.