svētdiena, 2018. gada 14. oktobris

Jņ.20:22

Ņemiet To Svēto Garu.